Ochrana súkromia

Tieto zásady vysvetľujú ako "forum.MojKalendarik.sk" spolu s phpBB nakladajú s akýmikoľvek údajmi zhromaždenými počas spojenia s Tebou (ďalej len "Tvoje údaje").

Tvoje údaje sú zhromažďované dvoma spôsobmi. V prvom rade prehliadanie "forum.MojKalendarik.sk" spôsobí, že phpBB softvér vytvorí určitý počet cookies, čo sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do Tvojho PC na miesto, kde Tvoj internetový prehliadač ukladá dočasné súbory. Prvé dve cookies obsahujú len informáciu na identifikáciu užívateľa (ďalej len "užívateľovo ID") a informáciu na identifikáciu anonymného spojenia (ďalej len "ID spojenia"), ktoré Ti automaticky priradí phpBB softvér. Tretia cookie bude vytvorená vtedy, keď zobrazíš témy na "forum.MojKalendarik.sk" a táto je použitá na rozpoznanie, ktoré témy už boli zobrazené, čím sa zvýši komfort Tvojho prehliadania.

Môžeme tiež vytvárať cookies, počas prehliadania "forum.MojKalendarik.sk", avšak tieto sú nad rámec tohto dokumentu, ktorého cieľom je pokryť stránky vytvárané prostredníctvom phpBB softvéru. Druhý spôsob, ktorým zhromažďujeme Tvoje údaje, je prostredníctvom toho, čo nám sama vo forme odoslaných príspevkov (ďalej len "Tvoje príspevky") odošleš po prihlásení do fóra.

Tvoje konto musí obsahovať minimálne jednoznačne identifikovateľné meno (ďalej len "Tvoje užívateľské meno"), osobné heslo pre prihlásenie sa na Tvoje konto (ďalej len "Tvoje heslo") a osobnú, platnú emailovú adresu (ďalej len "Tvoj email"). Tvoje údaje pre Tvoje konto na "forum.MojKalendarik.sk" sú chránené zákonom na ochranu údajov a dát, ktoré sú v platnosti v krajine kde sme umiestnení. Akýkoľvek údaj navyše Tvojho užívateľského mena, Tvojho hesla a Tvojho emailu, ktorý je požadovaný počas registrácie vybočujú z toho, čo považujeme za povinné a čo za dobrovoľné. Vo všetkých prípadoch máš možnosť určiť, ktorý údaj Tvojho konta bude verejne zobrazený. Okrem toho, v Tvojom konte, máš možnosť zvoliť si alebo zrušiť možnosť automaticky generovaných emailov prostredníctvom phpBB softvéru.

Tvoje heslo je šifrované, takže je plne zabezpečené. Napriek tomu odporúčame, aby si nepoužívala rovnaké heslo na rôznych internetových stránkach. Tvoje heslo je možnosťou pre prístup k Tvojmu kontu na "forum.MojKalendarik.sk", takže si ho, prosím, chráň. Nik v spojitosti s "forum.MojKalendarik.sk", phpBB alebo akoukoľvek 3. stranou, nie je za žiadnych okolností oprávnený žiadať od teba Tvoje heslo. V prípade, že zabudneš svoje heslo na prístup k Tvojmu kontu, môžeš použiť funkciu "Zabudla som svoje heslo", ktorá je dostupná v rámci phpBB softvéru. Tento proces bude od Teba vyžadovať vloženie Tvojho užívateľského mena a Tvojho emailu, potom phpBB softvér vygeneruje nové heslo, ktoré Ti znovu umožní prístup k Tvojmu kontu.


Späť na prihlasovaciu obrazovku