Pravidlá pre používanie

Vstupom na "forum.MojKalendarik.sk" automaticky súhlasíš so znením nasledujúcich podmienok. V prípade nesúhlasu, prosím nevstupuj a nepoužívaj "forum.MojKalendarik.sk". Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť a preto by bolo vhodné ich počas užívania pravidelne kontrolovať, pretože automaticky súhlasíš s každou zmenou.

Naše fórum využíva systém phpBB, čo je elektronický systém vydávaný pod "General Public License" (ďalej len "GPL") a ktorý môže byť voľne stiahnutý z www.phpbb.com. Softvér phpBB umožňuje internetové diskusie a GPL mu striktne zakazuje určovať čo je prípustné alebo neprípustné v rámci povoleného obsahu alebo správy. Ďalšie informácie o phpBB je možné nájsť na: http://www.phpbb.com/.

Súhlasíš s tým, že nebudeš odosielať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať akékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzaš. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu s upozornením Tvojho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. IP adresa všetkých Tvojich príspevkov je zaznamenávaná pre prípad vymáhania dodržiavania týchto pravidiel. Súhlasíš s tým, že "forum.MojKalendarik.sk" má právo kedykoľvek odstrániť, upraviť, presunúť alebo uzamknúť ktorúkoľvek tému, ktorá by porušovala tieto pravidlá. Ako užívateľ automaticky súhlasíš s ukladaním akýchkoľvek informácií do databázy. Hoci táto informácia nebude bez Tvojho súhlasu zverejnená ani poskytnutá tretej strane, "forum.MojKalendarik.sk" ani phpBB nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.


Späť na prihlasovaciu obrazovku